Kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT

Kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT

.


 

Trang chủ » Dịch vụ » Kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT

Kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT

       Sau đây Công Ty Nam Luật chúng tôi sẽ hướng dẫn các doanh nhân về cách kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT cũng như cách phân biệt hoá đơn không cần phải kê khai, thuế suất 0%, hoá đơn không chịu thuế GTGT một cách chính xác và dễ hiểu.

I.Trường hợp khẩu trừ thuế GTGT đầu vào:

A.Hoá đơn không chịu thuế 0%

Không được khẩu trừ thuế GTGT đầu vào ( khoản 7 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC)

B.Hoá đơn chịu xuất thuế 0%

Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ( khoản 1 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC)

C.Hoá đơn không phải kê khai tính nộp thuế GTGT)

Được phép khẩu trừ thuế GTGT đầu vào (( khoản 11 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC)

II.Kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

A.Kê khai hoá đơn đầu vào (bên mua)

1.Hoá đơn không chịu thuế GTGT

Không phải kê khai trên bảng kê mua vào

Các doanh nhân chỉ cần kê khai số tiền giá trị hàng hoá , dịch vụ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai

2.Kê khai hoá đơn chịu suất 0%

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 0% vì được khẩu trừ nên

Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

3. Hoá đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế vì được khấu trừ nên:

– Kê khai vào “dòng số 1”. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

B.Kê khai thuế đầu ra( bên mua)

1.Kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT

_ Kê khai hóa đơn không chịu thuế vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

2.Kê khai hoá đơn chịu thuế xuất 0%

_ Kê khai vào DÒNG SỐ 2. “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

3.Hoá đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

_ Không phải kê khai trên bảng kê bán ra (Theo Thông tư 119)

Lưu ý: Theo TT 119: Bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ điều kiện được khấu trừ và khai các hoá đơn hàng hóa, dịch không phải tổng hợp trên tờ khai thuế

 

 

--------------------------------------------------

 

VP1: 87  Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Q.Tân Bình,TP.HCM

VP2:  22  Ấp 1 Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Hotline: 0915 998 489 - 0932 735 669

Email: namluat.vn@gmail.com

Website:giayphepdoanhnghiep.vn

Copyright © 2017 by Nam Luật. All rights reserved.
Ðang online: 5 | Truy cập ngày: -24 | Tổng truy cập: 239956
hỗ trợ trực tuyến
Ms Phuong (028 ) 22537287
Ms Huong 0932 735 669
Ms Phuong 0915 998 489