Hoá đơn điện tử

Hoá đơn điện tử

.


 

Trang chủ » Dịch vụ » Hoá đơn điện tử

Hoá đơn điện tử

          Hoá đơn điện tử là tập hợp những dữ liệu về bán hang, cung cấp hang hoá, dịch vụ, gửi nhận, quản lý và lữu trữ bằng điện tử. Được tạo lập trên hệ thống của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi giao dịch, bán hàng và được tiến hành lưu trữ theo qui định của pháp luật.

Hoá đơn điện tử gồm nhiều loại:

Hoá đơn giá trị gia tăng

Hoá đơn bán hàng

Hoá đơn xuất khẩu

Hoá đơn khác : bảo hiểm , vé,…

Cước vận chuyển

Chứng từ thu phí ,….

Hoá đơn điện tử luôn luôn phải đảm bảo nguyên tắc : xác định được số hoá đơn, số hoá đơn chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

Phương diện thủ tục của hoá đơn điện tử:

Nếu muốn được phát hành hoá đơn điện tử thì các công ty, doanh nghiệp phải có quyết định áp dụng hoá đơn điện tử  

Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn điện tử từ người bán hàng hóa, dịch vụ đến người mua hàng hóa dịch vụ:

Có 2 cách gửi:

Gửi trực tiếp: Dựa trên phần mềm lập hoá đơn điện tử, ký điện tử hóa đơn và truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua theo cách nhận hoá đơn giữa hai bên

Gửi trung gian: Thông qua chương trình trình lập hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp hoá đơn để khởi tạo, tạo hoá đơn rồi gửi cho người mua.

Quy định về những sai sót với hoá đơn điện tử đã lập

Khi hoá đơn đã được lập mà người mua chưa được nhận hàngm hay sai số tiền, số thuế. Nếu phát hiện sai sót thì hoá đơn chỉ được huỷ khi có sự đồng ý của cả hai bên nhưng vẫn được lưu giữ cho việc kiểm soát và tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Điều kiện y chuyển đổi hoá đơn:

Đúng toàn vẹn của hoá đơn gốc

Có ký hiệu riêng biệt chứng minh đã chuyển từ hoá đơn điện tử bằng hoá đơn giấy

Có chữ kí của người chuyển hoá đơn

Giá trị của hóa đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toán vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử

Dự kiến đến năm 2019 là phải đạt chi tiêu 90% doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử 

Hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ,tránh được rủi ro hoá đơn giả mạo .

Riêng hộ kinh doanh thì theo lộ trình của Bộ Tài Chính

 

VP1: 87  Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Q.Tân Bình,TP.HCM

VP2:  22   Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Hotline: 0915 998 489 - 0932 735 669

Email: namluat.vn@gmail.com

Website:giayphepdoanhnghiep.vn

 

 

 

 

Copyright © 2017 by Nam Luật. All rights reserved.
Ðang online: 6 | Truy cập ngày: -24 | Tổng truy cập: 239956
hỗ trợ trực tuyến
Ms Phuong (028 ) 22537287
Ms Huong 0932 735 669
Ms Phuong 0915 998 489